1.5 HP

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp)

Liên hệ

Lượt xem: 573

1 HP

Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 520

2 HP

Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 506

2.5 HP

Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 484