4 HP

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter

Liên hệ

Lượt xem: 505

5 HP

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter

Liên hệ

Lượt xem: 532

3 HP

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter

Liên hệ

Lượt xem: 538

6 HP

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter

Liên hệ

Lượt xem: 552

1.5 HP

Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp)

Liên hệ

Lượt xem: 504

1 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp)

Liên hệ

Lượt xem: 502

2.5 HP

Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp)

Liên hệ

Lượt xem: 497