Sản phẩm

5 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 457

3 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 460

8 HP

DÀN NÓNG 02 MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV

Liên hệ

Lượt xem: 515

1 HP

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG VRV

Liên hệ

Lượt xem: 515

1 HP

DÀN NÓNG 01 HỆ VRV

Liên hệ

Lượt xem: 492

1 HP

DÀN NÓNG 03 MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV

Liên hệ

Lượt xem: 464

5 HP

MÁY ỐNG GIÓ 5.0HP - FDR05NY1/RUR05NY1

Liên hệ

Lượt xem: 426

10 HP

MÁY ỐNG GIÓ 10.0HP - FDR10NY1/RUR10NY1

Liên hệ

Lượt xem: 310

1 HP

MÁY ỐNG GIÓ 20.0HP - FDR20NY1/RUR20NY1

Liên hệ

Lượt xem: 321

1 HP

MÁY ỐNG GIÓ 18.0HP - FDR18NY1/RUR18NY1

Liên hệ

Lượt xem: 318

1 HP

MÁY ỐNG GIÓ 15.0HP - FDR15NY1/RUR15NY1

Liên hệ

Lượt xem: 307

1 HP

MÁY ỐNG GIÓ 13.0HP - FDR13NY1/RUR13NY1

Liên hệ

Lượt xem: 314

8 HP

MÁY ỐNG GIÓ 8.0HP - FDR08NY1/RUR08NY1

Liên hệ

Lượt xem: 302

7 HP

MÁY ỐNG GIÓ 7.0HP - FDR06NY1/RUR06NY1

Liên hệ

Lượt xem: 311

2.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) Inverter Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 481

3 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-1 pha (3.0Hp) Inverter Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 571