Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương
Tuyển dụng - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Công suất

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẠNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẠNH

Đăng lúc: 18-03-2016 05:30:54 PM - Đã xem: 362

SỐ LƯỢNG: 10 NHÂN VIÊN - MỨC LƯƠNG TỪ 6,0 TRIỆU TRỞ LÊN.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI SHOWROOM

Đăng lúc: 18-03-2016 05:45:13 PM - Đã xem: 312

SỐ LƯỢNG: 02 NHÂN VIÊN - MỨC LƯƠNG TỪ 4,5 TRIỆU TRỞ LÊN.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng lúc: 18-03-2016 05:50:18 PM - Đã xem: 333

SỐ LƯỢNG: 01 NHÂN VIÊN - MỨC LƯƠNG TỪ 6,0 TRIỆU TRƠ LÊN

backtop