Mô tả trên 

1.5 HP

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 60

1 HP

Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 45

2 HP

Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 38

2.5 HP

Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 44

1 HP

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV (1.0Hp) Inverter

Liên hệ

Lượt xem: 44

2 HP

Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter

Liên hệ

Lượt xem: 47

2.5 HP

Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV (2.5Hp) Inverter

Liên hệ

Lượt xem: 44

3 HP

Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter

Liên hệ

Lượt xem: 43

1 HP

Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp

Liên hệ

Lượt xem: 43

1.5 HP

Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp

Liên hệ

Lượt xem: 46

2 HP

Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) Inverter cao cấp

Liên hệ

Lượt xem: 38

2.5 HP

Máy lạnh Daikin FTKM60SVMV (2.5Hp) Inverter cao cấp

Liên hệ

Lượt xem: 53

3 HP

Máy lạnh Daikin FTKM71SVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp

Liên hệ

Lượt xem: 52

Mô tả dưới