Mô tả trên

8 HP

DÀN NÓNG VRV RXQ8AYM (8.0HP)

Liên hệ

Lượt xem: 36

6 HP

DÀN NÓNG VRV RXQ6AYM (6.0HP)

Liên hệ

Lượt xem: 54

1.5 HP

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp) Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 60

1.5 HP

MÁY ÁP TRẦN 1.5HP - FHNQ13MV1

Liên hệ

Lượt xem: 55

20 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 48

18 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 44

5 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 46

3 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha

Liên hệ

Lượt xem: 39

8 HP

DÀN NÓNG 02 MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV

Liên hệ

Lượt xem: 69

1 HP

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG VRV

Liên hệ

Lượt xem: 50

1 HP

DÀN NÓNG 01 HỆ VRV

Liên hệ

Lượt xem: 54

1 HP

DÀN NÓNG 03 MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV

Liên hệ

Lượt xem: 45

5 HP

MÁY ỐNG GIÓ 5.0HP - FDR05NY1/RUR05NY1

Liên hệ

Lượt xem: 39

2.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) Inverter Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 44

3 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-1 pha (3.0Hp) Inverter Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 56

3 HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) Inverter Gas R32

Liên hệ

Lượt xem: 42

Mô tả dưới