Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương
Liên hệ - Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Đạt - Cơ Điện Lạnh Bình Dương

Công suất

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHANG ĐẠT
Địa chỉ: 1/176 Khu phố Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3721 236 - Fax: 0650 3721 237
Email: phuocthanh@khangdat.com.vn
Website: khangdat.com.vn

 
backtop